Een veilige omgeving

Wij investeren in duidelijkheid naar onze leerlingen door een vast dagritme, vaste regels en ze altijd voor te bereiden op wat komen gaat. Voor het aanleren van sociale vaardigheden gebruiken wij ‘Kinderen en hun sociale talenten’, een speciale onderwijsmethode.

Gedragsregels

We starten het schooljaar met de gedragsweken, waarin wij bezig zijn met groepsvorming. We stellen per groep gedragsregels op en leggen de schoolregels uit. Tijdens deze weken is er een anti-pestweek. Dit gedragsweken zijn voor de leerlingen van De Vuurtoren een goede start van het nieuwe schooljaar. Bij het niet naleven van de regels of onacceptabel gedrag nemen wij contact op met u als ouder, zodat we samen kunnen werken aan een oplossing.

Ouderbetrokkenheid

Als ouder bent u bij ons altijd van harte welkom. Elke dag heeft u de mogelijkheid vragen te stellen aan de leerkracht van uw kind. Wij willen een laagdrempelig contact met u. Wij verwachten van ouders wederzijds respect. Wij gaan professioneel om met u en uw kind en verwachten van u hetzelfde.

Snel naar