Ons onderwijs

Bij De Vuurtoren kun je zijn wie je bent. Wij houden rekening met elk kind en kijken naar de individuele behoefte. Wij bieden veiligheid en structuur. Onze leerlingen hechten belang aan het vertrouwen dat ze krijgen van onze leerkrachten.

Van Breskens tot Schiermonnikoog

Onze groepen hebben elk de naam van een plaats waar een vuurtoren te vinden is, uw kind doorloopt bij ons het onderwijs van het zuiden van Nederland naar de Wadden. Uw kind wordt op basis van leeftijd ingedeeld in onze onder-, midden- of bovenbouw.

Concentratie

Wij werken bij De Vuurtoren met diverse hulpmiddelen die optimaal zijn voor de concentratie van uw kind. Zo hebben wij koptelefoons beschikbaar en werken we met studiebuddy’s. Samenwerking met buddygroepen maakt dat een kind, zo nodig, even bij kan komen in een naastgelegen groep als het even niet gaat. Ook speciale time-outplekken geven de leerlingen het gevoel dat ze tot zichzelf mogen komen of even mogen bewegen. Wij investeren in duidelijkheid naar onze leerlingen door een vast dagritme, vaste regels en ze altijd voor te bereiden op wat komen gaat

Eruit halen wat erin zit

Uw kind werkt bij ons op eigen niveau. We proberen uit elk kind te halen wat erin zit. Uw kind krijgt bij ons een ouderrapport en een kinderrapport. In het ouderrapport wordt de voortgang van uw kind weergegeven. Het kinderrapport maken we voor het kind op basis van de inzet die het toont in de lessen. Dit motiveert onze leerlingen: door haalbare doelen te stellen zien wij succeservaringen. 

Leren moet je doen!

Wij zijn erg trots op ons handvaardigheid- en kooklokaal. Daar leren onze leerlingen hun creativiteit in de praktijk te brengen. Uw kind leert hierdoor te doen. Dit geldt ook voor onze ‘winkel’ in de centrale hal. We leren uw kind met onze praktijklessen wegen, meten, geld uittellen, etc. De gerechten die gemaakt worden in ons kooklokaal komen uit ons eigen Vuurtorenkookboek

Veel aandacht voor lezen, taal en rekenen

Op de Vuurtoren besteden we veel tijd en aandacht aan lezen, taal en rekenen. Hiervoor gebruiken wij lesmethodes, waarbij wij rekening houden met de aanpak en verschillen. Voor kinderen met grote leesproblemen gebruiken we speciale methodes. Er is een schoolbibliotheek waar kinderen boeken kunnen lenen, er wordt voorgelezen en er worden bezoeken gebracht aan de openbare bibliotheek.

Daily Mile

Elke dag gaat elke groep een mijl lopen. Dit is goed voor de conditie van uw kind, maar vooral ook voor de concentratie, de stemming en het gedrag in het algemeen. De Daily Mile is voor onze leerlingen een effectieve manier om er weer fris tegenaan te kunnen.

 

 

Snel naar