Zorgstructuur; hoe doen we dat?

Op De Vuurtoren vinden we het belangrijk dat uw kind gevolgd wordt. We kijken goed naar elk kind en houden de ontwikkeling in de gaten. We spelen zo goed mogelijk in op zorgvragen. We maken voor ieder kind een ontwikkelingsperspectief, waarin de verwachtingen voor het kind te vinden zijn.

Groepsindeling

Met het hele team kijken wij naar elke leerling: bij welke groep en bij welke leerkracht past de leerling het best. Aan de hand daarvan delen wij de groepen in.

Schoolzorgcommissie

Eens per twee weken komt de schoolzorgcommissie bijeen. Deze commissie bestaat uit de directie, de interne begeleiders, schoolmaatschappelijk werk en de betrokken leerkracht. In de commissie worden leerlingen besproken waarbij een zorgvraag ligt.

Groepsbesprekingen

Drie keer per jaar is er een groepsbespreking met de interne begeleiders en de leerkracht. We bespreken het ontwikkelingsperspectief, de voortgang en het welzijn van de leerlingen in de groep.

Gesprekkencyclus

We starten het schooljaar met een startgesprek, tijdens dit gesprek willen wij van u weten waar uw kind goed in is en wat de verwachtingen van u als ouder zijn. De uitkomsten van dit gesprek gebruiken wij voor het welbevinden van uw kind. Aan de hand van toetsingen in de loop van het schooljaar zijn de oudergesprekken.

Huisbezoek

Er is een mogelijkheid dat wij bij u op huisbezoek komen. Wij maken dan een afspraak met u. Het doel van een huisbezoek is nader met elkaar kennismaken met u als ouders en met de thuissituatie van uw kind. Een huisbezoek kan ook gebruikt worden om met u te overleggen over eventuele bijzonderheden.

Snel naar