JRK

Breskens is een observatiegroep Jonge Risico Kinderen (JRK).

Deze afdeling binnen de Vuurtoren is bestemd voor kinderen tussen de vier en zeven jaar, die door uiteenlopende, soms onduidelijke redenen met dusdanige ontwikkelingsproblemen kampen, dat zij op een gerichte orthopedagogische en/of ortho didactische benadering zijn aangewezen. De problematiek vraagt om zorgvuldige diagnose van de mogelijkheden en de moeilijkheden van de leerling. Deze diagnose speelt een belangrijke rol bij de planning en uitvoering van het onderwijs. Het onderwijs is mede gericht op het beantwoorden van de vraag op welke school de leerling na de JRK-periode het best tot zijn recht zal komen. De periode binnen de JRK wordt dus ook gezien als een observatieperiode.

Snel naar