Kernwaarden SBO De Vuurtoren

SBO De Vuurtoren werkt met Positive Behavior Support (PBS). Deze aanpak is een doelmatige, schoolbrede aanpak die zich richt op het versterken van gewenst gedrag en op het creëren van een positieve sociale omgeving, die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. PBS is een “kapstok” waaraan alle schoolinterventies en methoden die met gedrag te maken hebben opgehangen kunnen worden. Dingen die goed werken worden vastgelegd en geïntegreerd in PBS. Gedragsverwachtingen worden visueel gemaakt voor onze leerlingen, om ervoor te zorgen dat er een positief schoolklimaat wordt gecreëerd. Om dit allemaal te bereiken gebruiken wij o.a. ClassDojo in alle groepen, om de leerlingen te kunnen belonen, wanneer zij gewenst gedrag laten zien. 

Gedragsweken

We starten het schooljaar met de gedragsweken, waarin wij bezig zijn met groepsvorming. We stellen per groep gedragsregels op en leggen de schoolregels uit. Tijdens deze weken is er een anti-pestweek. Dit gedragsweken zijn voor de leerlingen van De Vuurtoren een goede start van het nieuwe schooljaar. Bij het niet naleven van de regels of onacceptabel gedrag nemen wij contact op met u als ouder, zodat we samen kunnen werken aan een oplossing.

Snel naar