Plaatsingsprocedure

Gaat het niet goed met uw kind op de reguliere basisschool? Samen met de basisschool van uw kind, een ambulant begeleider en u als ouder gaan we een procedure in om te kijken welk type onderwijs geschikt is voor uw kind.

Het kan zijn dat een andere reguliere basisschool voor uw kind de beste optie is. Op basis van de ervaringen van de huidige basisschool en mogelijk een intelligentieonderzoek wordt in een IHI-overleg (Integraal Handelingsgericht Indiceren) bepaald of uw kind een toelaatbaarheidsverklaring krijgt voor speciaal basisonderwijs. Het IHI-overleg is een groot overleg, waar allerlei betrokkenen bij aanwezig zijn. Met een toelaatbaarheidsverklaring heeft uw kind recht op een plek op SBO De Vuurtoren.


Snel naar