Ziek melden

 

Uw kind ziek melden kan vanaf 8.00 uur. Het is uw verantwoording om uw kind ziek of af te melden. Het is in ieders belang dit niet te vergeten. Wanneer een leerling zonder afmelding afwezig is, nemen wij contact met u op of eventueel met het door u opgegeven noodadres. Zeker als uw kind zelfstandig naar school komt is het prettig om te weten of het aangekomen is.
Telefoonnummer: 079-3163316
U kunt uw kind ook ziekmelden via de ouderapp Parro talk.parro.com/

Als een kind onder schooltijd ziek wordt, nemen wij contact met u op om te overleggen wat te doen.

 

 

 

Verlofaanvraag

 

 

 

Formulier verlofaanvraag

 

Snel naar