Medezeggenschapsraad

De Vuurtoren heeft een medezeggenschapsraad (MR), waarin personeelsleden en ouders samen het beleid van de school bespreken. De MR bestaat uit zes leden; drie leden uit de oudergeleding en drie leden uit het team.

In de medezeggenschapsraad hebben zitting:

Personeelsgeleding
Kim van Driel
Judith Stolk
Julia Awom

Oudergeleding

Mieke Brinkel (Breskens)
Arjen de Jongh(Hoek van Holland)
Maarten van der Ham (Schiermonnikoog)

De MR is te bereiken via het mailadres: mr.vuurtoren@opoz.nl

 

 


Snel naar