Medezeggenschapsraad

De Vuurtoren heeft een medezeggenschapsraad (MR), waarin personeelsleden en ouders samen het beleid van de school bespreken. De MR bestaat uit zes leden; drie leden uit de oudergeleding en drie leden uit het team.

In de medezeggenschapsraad hebben zitting:

Personeelsgeleding
Kim van Driel (Schiermonnikoog)
Julia Awom (Haamstede)
Laurien Alexander (Scheveningen)

Oudergeleding

Mieke Brinkel (Breskens)
Arjen de Jongh (Schiermonnikoog)
Rick Boerefijn (Haamstede)

De MR is te bereiken via het mailadres: mrdevuurtoren@opoz.nl

 

 


Snel naar