Medezeggenschapsraad

De Vuurtoren heeft een medezeggenschapsraad (MR), waarin personeelsleden en ouders samen het beleid van de school bespreken. De MR bestaat uit zes leden; drie leden uit de oudergeleding en drie leden uit het team.

In de medezeggenschapsraad hebben zitting:

Personeelsgeleding
Kim van Driel (Schiermonnikoog)
Laurien Alexander (Scheveningen)
Eveline van Kampen 

Oudergeleding
Zita Blijleven (Haamstede) 
Mieke Lorié (Scheveningen)
Rick Boerefijn (Hoek van Holland)


De MR is te bereiken via het mailadres: mrdevuurtoren@opoz.nl

 

 

 

Snel naar