No demo item exists for the selected template.

    Ouderbetrokkenheid

    Als ouder bent u bij ons altijd van harte welkom. Elke dag heeft u de mogelijkheid vragen te stellen aan de leerkracht van uw kind. Wij willen een laagdrempelig contact met u. Wij verwachten van ouders wederzijds respect. Wij gaan professioneel om met u en uw kind en verwachten van u hetzelfde.

    Wij zien ouders als gelijkwaardige partners. Wij streven naar optimale betrokkenheid van ouders op onze school, zodat dit ook doorwerkt naar de leerlingen in de groep (motivatie). Ouders zijn een voorbeeld voor hun kind(eren). Daar waar ouders de mogelijkheden of middelen niet of nauwelijks hebben, biedt de school een helpende hand om gezamenlijk tot een goed resultaat te komen. Wij doen dit vanuit een positieve en professionele grondhouding en vanuit het vertrouwen in de leerling.

    Wij hebben hulpouders in de school. Voorbeelden van activiteiten waarvoor hulp nodig zijn: luizencontrole, schoonmaak keuken, versiering feesten, begeleiden uitstapjes, schooltuinen etc. De oproepen voor ouderhulp vinden plaats in de ouderapp, Parro.

    Snel naar