No demo item exists for the selected template.

    Ouderbetrokkenheid

    Als ouder bent u bij ons altijd van harte welkom. Elke dag heeft u de mogelijkheid vragen te stellen aan de leerkracht van uw kind. Wij willen een laagdrempelig contact met u. Wij verwachten van ouders wederzijds respect. Wij gaan professioneel om met u en uw kind en verwachten van u hetzelfde.

    Snel naar