Observatiegroep Kleuters (OK)

Breskens is een observatiegroep. 

Op dit moment zit deze groep vol.

Observatiegroep Kleuters          

 

 

De jongste onderbouwgroep van onze school is een zogeheten Observategroep Kleuters (OK). De groep bestaat uit maximaal 12 kleuters in de leeftijd van 4 tot 7 jaar. De groepsleerkrachten en de onderwijsassistenten werken samen met de logopedist. De orthopedagoog en de intern begeleider zijn nauw betrokken bij deze groep.
Onze groep heeft naast een onderwijskundige, ook een observatieve en diagnostische functie. Deze is vooral belangrijk om vast te kunnen stellen welk type onderwijs, regulier basisonderwijs, SBO of cluster onderwijs, het best beantwoordt aan de onderwijsbehoeften van de jonge leerling. Overplaatsing gaat altijd in nauw overleg met ouders.
 


Snel naar