Uw kind aanmelden

Als u uw kind bij ons wilt aanmelden, heeft u al een traject van besprekingen met ons achter de rug. Advies van het Integraal Handelingsgericht Indiceren (IHI) is bij plaatsing leidend. Voor uw kind recht heeft op plaatsing, is een toelaatbaarheidsverklaring nodig.

IHI kan vergeleken worden met een breed overleg waar diegene aanwezig zijn die bij uw kind betrokken zijn. De belangrijkste schakel hierin bent u als ouder. De bedoeling van zo’n overleg is dat alle partijen vanuit hun eigen deskundigheid kijken wat uw kind nodig heeft en waar dat het beste gegeven kan worden. Eén van de mogelijke heden is een speciale basisschool.

Ouders die bij ons een leerling aanmelden hebben vaak al een heel traject van besprekingen op de basisschool achter de rug. Een onderdeel van dat traject kan een kennismaking met een SBO-school zijn. Inschrijving en het moment van plaatsing wordt altijd in overleg met de school van vertrek, de ambulant begeleider en de school geregeld. Voor de plaatsing van een kind op een SBO of SO-school heeft elke leerling een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Die aanvraag wordt na de IHI-bespreking verzorgt door de basisschool van uw kind. Omdat het advies uit de IHI-bespreking leidend is, kan het zijn dat uw kind al op het SBO geplaatst wordt voordat de (administratieve) procedure is afgerond.

Indien de leerling van een andere SBO-school komt is er al een TLV maar moet die worden aangepast voor dit Samenwerkingsverband. De speciale zorg voor leerlingen is niet in ieder Samenwerkingsverband op eenzelfde manier georganiseerd.

Voor alle kinderen die op de Speciale basisschool geplaatst zijn geldt dat er jaarlijks gekeken moet worden of de plaatsing wordt voortgezet of dat uw kind beter tot zijn/haar recht komt in een andere vorm van onderwijs. Dat kan een gewone basisschool zijn, maar kan ook een specialere vorm van onderwijs zijn. Plaatsing betekent dus niet meer automatisch dat elk kind hier de basisschool af maakt en van hieruit overstapt naar het Voortgezet Onderwijs.

Procedure na aanmelding

Een week voor uw kind naar onze school komt mag het langskomen voor een kennismaking met de nieuwe groep. In ongeveer drie kwartier wordt uw kind welkom geheten en wordt iedereen voorgesteld. Onze leerlingen weten zelf heel goed hoe spannend het is om als nieuw kind in de groep te komen. Zij doen er daarom alles aan om het voor uw kind gemakkelijker te maken. Wij helpen uw kind zich thuis te laten voelen.

 

Snel naar