Vrijwillige ouderbijdrage

De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage is €30,00.  De ouderbijdrage is een vrijwillige ouderbijdrage. Dat houdt in dat deze betaling niet verplicht is. Indien ouders geen ouderbijdrage (kunnen) betalen, zal de school de kosten voor deze leerlingen voor eigen rekening nemen. Er worden geen leerlingen uitgesloten van deelname aan activiteiten.

De Vuurtoren gebruikt de vrijwillige ouderbijdrage voor verschillende activiteiten (buiten de lesactiviteiten om) en festiviteiten ten behoeve van de leerlingen.

•             Kerst

•             Sinterklaas

•             Kinderboekenweek

•             Voorleeswedstrijd

•             Gezamenlijk ontbijt

•             Sportdag/ koningsspelen

•             Lustrumvieringen

•             Schoolverlatersavond

Naast de vrijwillige ouderbijdragen worden Schoolreis en Schoolverlatersactiviteiten (kamp) apart in rekening gebracht. Om het ouders eenvoudiger te maken om de vrijwillige ouderbijdrage over te maken, wordt er een betaallink gestuurd naar de ouders.

 

 

Snel naar