Missie

 

‘Vanuit een veilige haven begeleiden wij onze leerlingen naar hun eigen bestemming’ 

 

De Vuurtoren biedt onderwijs dat erop gericht is de leerlingen toe te leiden naar een zo autonoom mogelijk functioneren in de maatschappij. Ons onderwijs is uitdagend, praktisch en passend. Wij zijn opbrengstgericht en proactief, creatief en geïnspireerd, enthousiast en positief. 

 

Visie  

Op de Vuurtoren werkt het team vanuit een professionele cultuur. Bij de start op de Vuurtoren wordt gewerkt aan de drie basisbehoeften van leerlingen om tot leren te komen:

1. De leerling voelt zich competent; 

2. De leerling ervaart een positieve relatie en interactie met de omgeving; 

3. De leerling ervaart autonomie.  

Hierbij wordt uitgegaan van de individualiteit van de leerling. De leerling wordt gezien en mag er zijn. Het doel is om een zo optimaal mogelijke leerontwikkeling tot stand te brengen en hierbij de opbrengst te maximaliseren. Samenwerking en overleg met ouders/verzorgers zijn voor het team van de Vuurtoren belangrijke voorwaarden om dit tot stand te kunnen brengen.  

 

Snel naar