Ouderraad

De ouderraad (OR) van De Vuurtoren bevordert het contact tussen ouders en school. De belangrijkste taken van de ouderraad zijn: de ouderbijdragen beheren, helpen en mede organiseren van allerlei activiteiten.

 

In de ouderraad hebben zitting:

Leerkracht
 Marloes Meriba 

Ouders

Snel naar